Ribe Jernindustri konfigurerer radiatorer med gevinst

Ribe Jernindustri konfigurerer radiatorer med gevinst

Ribe Jernindustri valgte at indføre en produktkonfigurator for at opnå færre fejl og ensartethed i ordreindtaget. Det har givet gevinst, men viste sig at være mere omfattende end forventet. Erfaringerne handler om organisation, ansvar, at begrænse projektet og sikre god performance.

Tommy Skyum-Nielsen

Ribe JernIndustri
Financial, Production & SCM Controller
; 01.04.14    : 09:14
Ribe Jernindustri valgte at indføre en produktkonfigurator for at opnå færre fejl og ensartethed i ordreindtaget. Det har givet gevinst, men viste sig at være mere omfattende end forventet. Erfaringerne handler om organisation, ansvar, at begrænse projektet og sikre god performance.

Ribe Jernindustri A/S er den største danske producent af radiatorer og konvektorer og producerer radiatormærkerne RIO og Hudevad. Hudevad Radiatorfabrik A/S blev opkøbt af Ribe Jernindustri A/S i 2004 – i dag er begge selskaber ejet af Ribe Jern holding A/S og produktionen er samlet i Ribe.

»Vi overvejede mulighederne grundigt. Vi kunne jo fortsætte med at producere styklister, understyklister, ruter og beregninger ved brug af Excel og ERP-systemets ordremodul. Men vi ville gerne have en produktkonfigurator, der var integreret med vores øvrige processer og arbejdsmetoder«, fortæller Tommy Skyum-Nielsen der er Controller i Ribe Jernindustri.

Millioner af varianter

Radiatorproduktion kan forekomme simpel, men som i så mange andre forhold, lurer djævlen i detaljen. Radiatorer kan hænge på væggen eller stå på gulvet. De har forskellig dybde, bredde og højde. Og for hver type er der en række parametre, der skal tilpasses, såsom placering af anboring, valg af ventiltype og monteringsbeslag.

Ganges de forskellige parametre med hinanden, har Ribe Jernindustri matematisk set over en million forskellige radiatorer i sortimentet – og det er inden, der er taget hensyn til farvevarianter.

Som Danmarks største producent af radiatorer har Ribe Jernindustri en avanceret produktion på fabrikken i Ribe, sælgere i marken, salg gennem seks grossister og så mange produktvarianter, at det skaber mange muligheder for igangsætning af ordrer, der ikke er hensigtsmæssige eller decideret fejlagtige set i forhold til kundens egentlige behov.

»Man kan jo sagtens producere hurtigt og i god kvalitet, men stadig lave noget forkert, hvis produktet er specificeret forkert i forhold til, hvad det skal bruges til. Indførelse af en produktkonfigurator har reduceret antallet af fejl, fordi vi i dag kun sælger radiatorer, der kan konfigureres inden for de regler og rammer, der er defineret. Derfor bliver der heller ikke oprettet en ordre på en radiator, der ikke er til at producere«, forklarer Tommy Skyum-Nielsen.


Udsnit af produktmodel og opbygning af den. Man kan bygge modeltræet ved at trække de enkelte noder over i modelleringstræet. Og så kan der oprettes valideringer og regler på hver modelvariabel. (Kilde: Ribe JernIndustri)

Gevinsterne har vist sig flere steder

Ribe Jernindustris største fordel ved at bruge en konfigurator er ensartethed, og det giver fordele gennem hele værdikæden i en produktionsvirksomhed. Sælgerne kan fokusere på at sælge det, der er muligt at producere.

Internt salg, som indtaster ordrer via konfiguratoren, får langt nemmere arbejdsbetingelser, fordi de guides gennem bestillingen og kun kan vælge specifikationer, der giver mening. Og i både produktionen og på lageret oplever virksomheden, at det giver fordele at have fået ensartet dokumentation i form af styklister og ruter, som er opbygget på samme måde hver gang. Det forebygger misforståelser og giver større effektivitet.

Men der har også vist sig andre gevinster:

«Det giver også virksomheden større fleksibilitet i forhold til sortiments-styring. Med konfiguratoren kan vi langt hurtigere skifte en komponent ud. Det er blot at ændre i databasen, så slår det igennem i alle led i produktionen – det ville være et betydeligt større arbejde og med flere risiko-momenter, hvis vi opererede mere manuelt«, forklarer controlleren.

Undervurdér ikke kompleksitet

Tommy Skyum-Nielsen maner dog til realisme og fornuftig analyse af ressource-investering i forhold til nytteværdi, inden man kaster sig ud i en konfigurator-implementering.

Det har været en stor opgave at tune konfiguratoren til at favne Ribe Jernindustris potentielt mere end en million varianter, der kan produceres og sælges. Den nuværende opbygning af regler og indhold i konfiguratoren dækker ca. 99,4 procent af variationerne. At nå dertil har kostet ham måneders arbejde.

»At oprette regelsættet er teknisk set nemt nok. Men det kræver indsigt i virksomhedens marked, kunder, produktion og processer, at definere reglerne, parameterstyring og variable. Skal man outsource dette til en konsulent, bliver det en væsentlig investering – i vores tilfælde sad jeg med det i mere end seks måneder på næsten fuld tid«, husker Tommy Skyum-Nielsen.

Set i bakspejlet ville han have overvejet at begrænse opgaven en anelse.

»I bagklogskabens lys kunne vi måske med fordel have analyseret nøjere, hvilke produktvarianter vi faktisk solgte flest af og koncentreret os om, at lade konfiguratoren rumme dem. Derved kunne vi have koncentreret os om at lave regler for måske 25-35.000 varianter og have behandlet resten som ”special-produktioner”. Det havde måske givet en marginalt bedre projektøkonomi«, fortsætter han.

Men han fortryder ikke. For det nuværende projekt har givet en solid strategisk platform, fordi den dækker hele spektret.

Kan være maskinkrævende

Det store antal tabeller, som konfiguratoren genererer, kan godt give udfordringer. Interne sælgere kan opleve op til 25-30 sekunders svartid, når der skal genereres en stykliste, hvilket de selvsagt ikke oplever som hensigtsmæssigt.

Baseret på erfaringerne fra Ribe Jernindustri, skal man som virksomhed derfor nok være opmærksom på performance-issues i løsningen og det udstyr, der skal afvikle den.

Gode råd

Det er også en god ide at have flere personer med indsigt i drift af konfiguratoren.

»Jeg tænker, at det er lidt følsomt for virksomheden at være afhængig af en enkelt person – uanset om personen er fastansat eller konsulent. Jeg har ikke personligt problemer med rollen og er stabil nok, men man kan jo få en tagsten i hovedet, og det kræver virkelig, at man sætter sig ind i tingene i virksomheden, før man kan operere med alle reglerne i systemet«, forklarer Tommy Skyum-Nielsen.

Han råder derfor andre virksomheder til at have klart fokus på, hvad projektet skal kunne, hvem der skal vedligeholde det, og hvordan det er dokumenteret, så der ikke opstår for stor afhængighed.

Han anbefaler også at gå både pragmatisk og visionært til værks. Visionært i forhold til, hvad projektet skal kunne levere på sigt. Skal det for eksempel kunne understøtte kunderne direkte, eller skal sælgerne bruge det i marken, etc. Pragmatikken skal sætte ind i implementeringen. En fornuftig opdeling i faser, og hvor hele organisationen er med. Og så er det vigtigt at have størst koncentration om de aspekter, der giverstørst nytteværdi på kort sigt.

Råd til proces:

  • Få hele organisationen inddraget
  • Lad flere personer dele ansvaret
  • Hav fokus på de processer og produktvarianter, der giver størst effekt
  • Undervurdér ikke, hvor krævende installationen er i hardware, hvis den skal give tilfredsstillende performance

Seneste artikler

Hvor ofte har du stået ved en butiksdisk eller en skranke i en lufthavn, eller brugt dyrebar tid mens du ventede på din læge, sygeplejerske eller advokat – mens folk slog information op i forskellige...

Gi forecastingen bedre forutsetninger

Det har været forbeholdt spåkoner med farverige gevandter, kort og krystalkugler at udtale sig om fremtiden. Men ude i virksomhederne prøver vi jo alligevel, og ofte er værktøjet et Excel-ark, hvor...

I virksomheder har de fleste medarbejdere et klart overblik over deres egne arbejdsopgaver, og adgang til de systemer og informationer, de har brug for, for at kunne udføre dem.