Opsigtsvækkende studie: 90% af sourcing-projekter til Kina flopper

Opsigtsvækkende studie: 90% af sourcing-projekter til Kina flopper

På 2nd Supply Chain Leaders forum kunne mere end 80 deltagere høre, hvordan over 90% af sourcing projekter fra Kina slår fejl. Også dansk back- og outsourcing var på dagsordenen

P360.dk by Columbus

Columbus
Redaktionen
; 01.04.14    : 09:26
På 2nd Supply Chain Leaders forum kunne mere end 80 deltagere høre, hvordan over 90% af sourcing projekter fra Kina slår fejl. Også dansk back- og outsourcing var på dagsordenen.

Supply Chain Leaders Forum 2013 på CBS gav både den akademiske verden og erhvervslivet inspiration til, hvordan en virksomhed kan adressere globaliseringens muligheder og herigennem opnå blivende konkurrencefordele. Og der er god grund til at ”høre efter” – hvis man fx tror at det er oplagt at skabe væsentlige besparelser ved at source i Kina.

Over 90% flopper i Kina

På konferencen fremlagde Holger Schiele, Professor ved ” University of Twente School of Management and Governance” en opsigtsvækkende undersøgelse kaldet “Effects of global outsourcing and supplier driven innovation”. Et studie gennemført i den tyske bilindustri, hvor målet er at undersøge, om globale sourcing projekter faktisk sparer penge for industrien.

For at undersøge succesraten på sourcing projekter i Kina, er der opstillet to kriterier til undersøgelsen: Forventet besparelse og ”realiserede afbestillinger” (procent af leverede produkter vs det budgetterede antal). For at være succesfuldt i forhold til undersøgelsens målestok skulle et outsourcing projekt dels levere en vis besparelse og mere end 75 procent af det budgetterede antal varer skulle være leveret. Undersøgelsens data viste at 90-95% af outsourcing projekterne ”floppede” – og at jo højere besparelses-forventningerne var, jo større floprate.

Det er naturligvis en bemærkelsesværdigt lav succesrate – men det ligger også i undersøgelsens design, at jo højere besparelsesmålene er, jo lavere er chancen for succes.

Besparelsesfokus dræber innovation

Holger Schiele fremlagde i den anden halvdel af sit indlæg bevis for at outsourcing af komponenter til lavtlønslande ofte fører til tab af ”preferred customer status” hos andre leverandører og medfører tab af innovationsbidrag fra leverandører.

En vigtig indsigt at notere sig, da det tidligere er vist, at ”preferred customer status” medfører et højt innovationsbidrag og bedre priser. Et tema vi også her på P360 før har diskuteret.

Outsourcing fortsætter

Kim Sundtoft Hald fra CBS fremlagde en nyligt gennemført undersøgelse ”Backsourcing vs. Outsourcing in Denmark”. En af undersøgelsens hovedkonklusioner er, at et fortsat højt niveau af outsourcing-projekter må forventes – 38 procent af de undersøgte virksomhederne forventer således at outsource en eller flere aktiviteter indenfor de næste fem år.

Den anden vej, nemlig Backsourcing - hvor tidligere outsourcede processer hjemflages – går trafikken langsommere. Cirka 7 procent af virksomhederne har backsourcet et eller flere projekter og kun ca. 3 procent planlægger backsourcing.

Undersøgelsen viste også de to vigtigste årsager til at overveje backsourcing i fremtiden er ”nærhed/afstand til marked” og ”forventninger til højere vækst i omkostninger på outsourcet produktion”.

Priser uddelt til studerende

I forbindelse med Supply Chain Leaders forum uddeles årets pris for bedste HD-SCM afgangsopgave samt bedste CBS HD-SCM Business project. Tre afgangsprojekter og tre business projekter blev præsenteret – alle udviklet i samarbejde med forskellige firmaer, der på denne vis også viste deres interesse for uddannelse og tiltrækning af fremtidens arbejdskraft.

Christian Guldager modtog prisen for bedste CBS HD-SCM Business projekt og modtog prisen af CEO Lars Kyed Jakobsen fra GS1, som også har sponsoreret prisen på 5.000 kr.

Linette Munksgaard Andersen vandt prisen for bedste afgangsprojekt på CBS HD-SCM og modtog prisen af direktør Henrik Knak fra Tata Consulting Services, der også har sponseret prisen på 10.000 kroner.

Seneste artikler

Hvor ofte har du stået ved en butiksdisk eller en skranke i en lufthavn, eller brugt dyrebar tid mens du ventede på din læge, sygeplejerske eller advokat – mens folk slog information op i forskellige...

Gi forecastingen bedre forutsetninger

Det har været forbeholdt spåkoner med farverige gevandter, kort og krystalkugler at udtale sig om fremtiden. Men ude i virksomhederne prøver vi jo alligevel, og ofte er værktøjet et Excel-ark, hvor...

I virksomheder har de fleste medarbejdere et klart overblik over deres egne arbejdsopgaver, og adgang til de systemer og informationer, de har brug for, for at kunne udføre dem.