Sæt maskinerne på nettet og undgå kostbare produktionsstop

Sæt maskinerne på nettet og undgå kostbare produktionsstop

Cloudteknologi har gjort det langt billigere at overvåge maskiner og produktionslinjer, tilpasse serviceaftaler og få varsel om kommende nedbrud og mekaniske fejl i god tid, før situationen bliver kritisk.

Bjørn Pedersen

Columbus
Industry Practice Lead, Manufacturing

Automatiseret produktionsovervågning har måske ikke samme kulørte nyhedsværdi som visioner om intelligente hjem og køleskabe, der selv bestiller frisk mælk, når den gamle karton løber sur.

Til gengæld er ’predictive maintenance’ – dvs. netopkoblet fjernovervågning og analyse af maskineris ydeevne og pålidelighed – et af de felter, hvor visionen om Internet of Things allerede nu kan give konkrete forretningsfordele. Primært fordi teknologien er i stand til at forebygge langt de fleste af de produktionsstop, der hvert år koster danske virksomheder formuer i form af tabt fortjeneste, spildte lønkroner og forliste kundeforhold.

Konkurrencedygtighed og fjernovervågning går hånd i hånd
Der er endda et tydeligt sammenfald mellem produktionsvirksomheders lønsomhed og konkurrencedygtighed og anvendelse af automatiseret fjernovervågning af produktionsmateriellet. Ifølge en undersøgelse fra det internationale analysehus Aberdeen Group bruger mere end halvdelen af de mest konkurrencedygtige produktionsvirksomheder automatiseret fjernovervågning – hvilket kun gør sig gældende for 35 procent af virksomhederne uden for ’best-of-class’-gruppen. Ligeledes er risikoen for nedbrud og produktionsstop markant lavere hos dem, der kobler samlebånd og CNC-fræser på nettet og holder øje med, om alt fungerer optimalt.

Klik her for at hente rapporten fra det internationale analysehus Aberdeen Group.

”Oppetid er penge i produktionen. Men et moderne produktionsapparat består jo typisk af uhyre komplekse maskiner, og med tidens krav om hurtige omstillinger samt stor fleksibilitet, er det ikke altid nok blot at overholde de faste serviceintervaller. Små og store ændringer af brugsmønstret gør jo, at delene slides på en måde, som det ikke er muligt at tage højde for i en standardiseret servicekontrakt. Præcis som når Peter med de mange og korte byture oftere skal have bilen på værksted end Susanne, der primært kører længere ture på landevej,” konstaterer Bjørn Pedersen, Industry Practice Lead og fagligt ansvarlig for produktionsbranchen hos Columbus

Tilpas serviceaftalerne det faktiske brugsmønster
Ideen med predictive maintenance er at understøtte og kvalificere serviceaftaler og vedligehold ved at inddrage data fra sensorer, der registrerer ændringer i f.eks. temperatur, vibrationsmønster, omdrejningshastigheder og flow. Sensordata sendes i en stadig strøm til en cloudløsning, der bruger statistik og algoritmer til at spore tegn på, at en del af maskinen er ved at bryde sammen – og hvor fejlen vil opstå.

”På den måde kan du tilpasse serviceintervallerne, så de afspejler det reelle brugsmønster. Ved at analysere registreringerne, kan du identificere mekaniske fejl før de fører til nedbrud, så antallet af pludselige produktionsstop begrænses til et absolut minimum. Potentielt endda med så langt varsel, at der er tid til at bestille rette reservedel og planlægge teknikerbesøg på et tidspunkt, hvor det forstyrrer produktionen mindst muligt,” siger Bjørn Pedersen.

Skyen har demokratiseret teknologien og gjort den billigere
Mange moderne produktionsmaskiner har faktisk allerede et omfattende udvalg af sensorer og målepunkter, som genererer de data, der kan bringes i spil ved løbende overvågning og proaktivt vedligehold. Ofte kommer informationerne dog ikke videre end maskinens egen diagnosticeringsmodul, da det traditionelt har krævet skræddersyede IT-løsninger at udtrække, samkøre og analysere dem, forklarer han.

”Indtil for nylig var reelt så kostbart et etablere og drive predictive maintenance, at det var forbeholdt de allerstørste industrivirksomheder. Men skyen har demokratiseret adgangen til teknologien og gjort løsningerne mange gange billigere. I Columbus kommer vi f.eks. snart til at tilbyde en løsning, som kobler maskiners sensorapparat til et cloudbaseret analyseværktøj.”

Den slags tiltag gør ikke blot predictive maintenance relevant og økonomisk overkommeligt for mindre og mellemstore virksomheder – men også for maskinproducenterne.

Særdeles relevant for maskinproducenter og serviceleverandører
”Teknologien gør produktionsvirksomheder mere konkurrencedygtige og åbner for en række interessante forretningsmodeller hos deres leverandører. Du bliver f.eks. automatisk mere relevant som maskinproducent, hvis dine maskiner er lette at koble på et netbaseret analyseværktøj. Hvis du endda også kan levere service på maskinen, sikre høj oppetid og et forudsigeligt omkostningsniveau, kan du udvide dit virkefelt, gøre dig relevant som langvarig sparringspartner på et felt med et potentielt højere dækningsbidrag end det, der var forbundet med at bygge og sælge maskinen i første omgang,” forklarer Bjørn Pedersen.

”Men også for servicevirksomhederne er der meget at hente. Lad os sige, at du har kontrakt på at vedligeholde rulletrapper i 25 storcentre. I dag efterser du trapperne med faste intervaller, men de bryder alligevel sammen fra tid til anden. Storcentret skal fejlmelde trappen og vente på, at du sender en tekniker. Det er tidskrævende, kostbart, ineffektivt – og imens bliver kunderne i centret utilfredse og butikkerne mister måske omsætning. Men kan du i stedet ’lytte’ til motor og lejer, vil du dage i forvejen kunne se, at en trappe er ved at blive træt. Du booker en tekniker, som skifter det defekte leje en tirsdag formiddag, hvor der alligevel næsten ingen kunder er. Proaktivt, hurtigere og billigere end i dag, og ingen når at blive utilfredse. Så, ja, perspektiverne er ret store, og vi er kun begyndt at kradse i overfladen,” konstaterer han.

Klik her for at hente rapporten fra det internationale analysehus Aberdeen Group.

Seneste artikler

Hvor ofte har du stået ved en butiksdisk eller en skranke i en lufthavn, eller brugt dyrebar tid mens du ventede på din læge, sygeplejerske eller advokat – mens folk slog information op i forskellige...

Gi forecastingen bedre forutsetninger

Det har været forbeholdt spåkoner med farverige gevandter, kort og krystalkugler at udtale sig om fremtiden. Men ude i virksomhederne prøver vi jo alligevel, og ofte er værktøjet et Excel-ark, hvor...

I virksomheder har de fleste medarbejdere et klart overblik over deres egne arbejdsopgaver, og adgang til de systemer og informationer, de har brug for, for at kunne udføre dem.