Standardteknologi tager fødevareskandaler i opløbet

Standardteknologi tager fødevareskandaler i opløbet

Nyeste ERP-platforme kan optimere og automatisere kvalitetskontrol og sporbarhed i procestunge virksomheder – samt mindske spild og lagerplads betydeligt. Alligevel undlader mange virksomheder at holde platformen ved lige, hvilket kan koste dyrt den dag, uheldet er ude. Cloudteknologien gør det imidlertid stadig nemmere at høste fordelene ved nyeste teknologi uden at skulle give sig ud i et årligt opgraderingscirkus.

Bo Krogh Knudsen

Columbus
Lead Solution Architect
; 14.03.16    : 11:03

Fødevareskandaler er godt stof, og der går sjældent en måned uden at en virksomhed får uønsket medieopmærksomhed efter at have sendt fordærvede eller kontaminerede varer på markedet. Men i branchen er det almindeligt kendt, at offentligheden kun ser toppen af isbjerget.

”Kvalitetsproblemer kan naturligvis true virksomhedens anseelse eller – i sidste ende – eksistens, hvis det får lov at udvikle sig til en decideret skandale. Det sker heldigvis sjældent, at det kommer så vidt. Men tilbagekaldelser er hyppige, kostbare, tidskrævende og med en målbart negativ indflydelse på bundlinjen,” konstaterer Bo Krogh Knudsen, lead solution architect og primær kontakt til Columbus’ kunder inden for fødevarebranchen.

Fang det mugne brød før det forlader fabrikken

”Men det er overraskende let at forebygge langt de fleste af den slags sager. Nye ERP-platforme har en række indbyggede redskaber til at sikre procesfremstilling af f.eks. fødevarer, foder, medicinalvarer eller kemiske produkter. Du kan ret nemt sætte processer op, så en sending først får lov at forlade fabrikken, når visse parametre er opfyldt – f.eks. når der er udtaget prøver eller når man har vished for, at varerne er produceret eller opbevaret inden for et afgrænset temperaturinterval,” uddyber han.

Uden central og integreret styring af processer til kvalitetskontrol tager det let et eller flere døgn at identificere og tilbagekalde en ukurant leverance. Det betyder ofte, at supermarkeder er nødt til at tage varer af hylderne.

Men med indlejret proceskontrol og sporbarhed i ERP-platformen opdages fejlen langt hurtigere og typisk inden for fire timer, dvs. inden varerne forlader fabrikken. Hvilket i sagens natur er markant billigere end at kalde varerne tilbage, når først de har passeret porten.

Frontløberne opgraderer og høster tidligt konkurrencefordelene

Indlejret proceskontrol i ERP-platformen er imidlertid ikke blot et spørgsmål om ”teknologisk krisestyring.” En opgraderet løsning med indbygget proceskontrol kan nemlig mindske spild, optimere processer, mindske lagerbinding, hurtigt indlejre nye kvalitetskrav i produktionen og – alt i alt – gøre virksomheden signifikant mere konkurrencedygtig.

Det internationale konsulenthus Aberdeen Group har endog identificeret et mønster, der tyder på, at flertallet af de virksomheder i procesindustrien, der klarer sig signifikant bedre end gennemsnittet også er dem, der baserer driften på en nyligt opdateret ERP-platform.

”Rapporten peger på, at opdateret teknologi gør virksomhederne markant skarpere på en lang række punkter. Men omvendt konstateres det også, at mange virksomheder ikke prioriterer at holde ERP up-to-date – nogle er endog adskillige generationer bagud – hvilket i snit koster op til syv procentpoint på driftsomkostningerne. Det er alligevel en forskel, man kan forholde sig til i en branche med benhård konkurrence, strikse myndighedskrav og meget lave dækningsbidrag,” konstaterer Bo Krogh Knudsen.

Klik her for at hente rapporten fra det internationale analysehus Aberdeen Group.

Skyen er et halvt år foran

Han erkender i samme omgang, at det er forståeligt når virksomheder ikke opdaterer ERP-systemet hvert eller hvert andet, da det kan være en dyr og tidskrævende proces.

”På den anden side viser tallene, at det i dén grad svarer sig at være med på nyeste udgave, og heldigvis har cloudteknologien gjort det langt billigere og mere overkommeligt at følge med. Ser vi f.eks. på Dynamics AX – som jo er den platform, vi primært beskæftiger os med – så indbygges de nyeste procesværktøjer automatisk, så man stort set slipper for at skulle forholde sig til opgraderinger overhovedet. Ja, faktisk kommer de nyeste værktøjer i almindelighed et halvt år før til cloududgaven af AX end på on-premise versionen. Så der er slet ingen tvivl om, at det er den vej udviklingen går,” vurderer Bo Krogh Knudsen.

”På sigt skulle det ikke undre mig, hvis man i fødevarebranchen begynder at integrere systemer fra leverandør til kunde, sikrer fuld indbyrdes sporbarhed og giver hinanden indsigt i f.eks. testdata, så man kan tage kvalitetsproblemer up front. Det er jo ganske komplekse processer med rigtig mange led, hvorfor problemer let kan brede sig som ringe i vandet og koste penge hele vejen fra landbrug til ingrediensfabrikant, konsumvareproducent, supermarked og slutkunde. Det vil man jo helst forebygge. Derfor kan det hurtigt blive en regulær konkurrencefordel at kunne dokumentere i realtid, at der er 100% styr på alle varer og processer – uden vel at mærke at skulle bruge for mange kræfter i hverdagen på indsatsen,” siger han.

Læs mere om Columbus Food.

Seneste artikler

Hvor ofte har du stået ved en butiksdisk eller en skranke i en lufthavn, eller brugt dyrebar tid mens du ventede på din læge, sygeplejerske eller advokat – mens folk slog information op i forskellige...

Gi forecastingen bedre forutsetninger

Det har været forbeholdt spåkoner med farverige gevandter, kort og krystalkugler at udtale sig om fremtiden. Men ude i virksomhederne prøver vi jo alligevel, og ofte er værktøjet et Excel-ark, hvor...

I virksomheder har de fleste medarbejdere et klart overblik over deres egne arbejdsopgaver, og adgang til de systemer og informationer, de har brug for, for at kunne udføre dem.