Master Data udløser nye muligheder

Master Data udløser nye muligheder

Ved at rense virksomhedsdata for urenheder, kan du anvende Master Data til - ikke blot at eliminere unødige arbejdsprocesser - men også skabe helt nye muligheder internt og eksternt.

Martin Hansen

Columbus
Senior Business Intelligence Consultant
; 23.02.16    : 00:00
Master Data i Human Ressource

Hver eneste arbejdsdag i en virksomhed skaber data ny viden om kunder eller sikrer, at der bliver bestilt nye dele i tide hos underleverandørerne.

”Men vel at mærke kun hvis alle disse data bliver indsamlet og systematiseret på en måde, så de som Master Data kan anvendes i dagligdagens brug af virksomhedens ERP-system”, understreger Martin Hansen, der er Senior Business Intelligence Consultant hos Columbus. Men så er der til gengæld også gode muligheder for at realisere en række gevinster, der ellers ikke ville være mulige. ”Det mest spændende ved Master Data er de muligheder, som de giver, hvis man har styr på dem. Det er der, hvor det virkelig giver værdi for en virksomhed”, siger Martin Hansen.

Blive en drivende kraft

Som et praktisk eksempel fra virkeligheden peger han på en virksomhed, der netop havde implementeret et Human Ressource-system. ”Og ud fra medarbejderkartoteket skulle man i HR-afdelingen så kunne generere organisationsdiagrammer, oprette brugere og afskedige medarbejdere. Men der var ikke styr på systemets data”, tilføjer Martin Hansen.
Så Martin Hansen trak medarbejderdata ind i Master Data Services (MDS). I begyndelsen var der 1080 medarbejdere registreret i virksomhedens HR-system. Men i løbet af et par dage kom han ned på 980 medarbejdere ved at fjerne de ansatte, der ikke skulle være der.

”Med Master Data Services kom vi ned på en fejlrate på 1 %, så vi kan lave integration med en række andre systemer. Med andre ord kan det nye HR-system blive en drivende kraft bag brugen af medarbejderinformationer, alt lige fra mailsignaturer, organisationsdiagrammer og vedligeholdelse af brugerinformationer i andre systemer”, fortæller Martin Hansen

Læs mere om Master Data Services (MDS).

Husk at gøre rent

En af årsagerne til den type urene data, som Martin Hansen så i HR-systemet, kan være at medarbejderne i personaleafdelingen ikke får registreret forandringerne i medarbejder data.
”Ikke alle virksomheder kan nå at få opdateret deres HR-systemer, når medarbejdere bliver ansat eller afskediget. Samtidig kan en medarbejder jo skifte funktion fra – skal vi sige – fejedreng til direktør, og så nytter det jo ikke, at vedkommende har to funktioner i organisationsdiagrammet”, siger Martin Hansen.

I det hele taget gælder det om hele tiden at holde virksomhedens data så rene som overhovedet muligt. Faren er, at de ind i imellem kan komme til at ”flyde lidt”, fordi de drukner i mange andre af hverdagens gøremål. Ifølge Martin Hansen har mange medarbejdere ikke et indblik i, hvorfor og hvordan de skal indsætte de pågældende data i virksomhedens ERP-system. ”Det kan hele processen med at indføre Master Data i en virksomhed også hjælpe med”, lyder hans pointe. Det gælder for eksempel også i salgsafdelingen.

”Hvis vi tænker os, at en sælger får en ny kunde fredag eftermiddag inden fyraftenstid, og at han kun får udfyldt halvdelen af informationerne i kundedatabasen. Så er systemet så smart, at det giver sælgeren besked om, at der mangler nogle data om netop denne kunde. Salgsafdelingen behøver således ikke gå samtlige kunder igennem”, siger Martin Hansen.

Fjerne spild

”I det hele taget kan en effektiv anvendelse af Master Data Services fjerne en masse spildtid ved at sikre, at de mange forskellige data i ERP-systemet kan fungere”, understreger han.
I Master Data Service kan man berige data, så man kan forbedre datakvaliteten. Mange virksomheder har ikke styr på de data, som de har liggende rundt omkring. Hvis man kan opkvalificere data, så vil de få mulighed for at trække langt mere korrekte og valide informationer ud af systemet om for eksempel produktrentabilitet. Så ledelse kan få et korrekt billede af, om det overhovedet kan betale sig at producere et givet produkt.

Læs mere om Master Data Services (MDS).

Seneste artikler

Hvor ofte har du stået ved en butiksdisk eller en skranke i en lufthavn, eller brugt dyrebar tid mens du ventede på din læge, sygeplejerske eller advokat – mens folk slog information op i forskellige...

Gi forecastingen bedre forutsetninger

Det har været forbeholdt spåkoner med farverige gevandter, kort og krystalkugler at udtale sig om fremtiden. Men ude i virksomhederne prøver vi jo alligevel, og ofte er værktøjet et Excel-ark, hvor...

I virksomheder har de fleste medarbejdere et klart overblik over deres egne arbejdsopgaver, og adgang til de systemer og informationer, de har brug for, for at kunne udføre dem.