Mellemlederen lades i stikken

Mellemlederen lades i stikken

Mange produktionsvirksomheder forsømmer at kompetenceudvikle værkførere, produktionsledere og afdelingschefer til den moderne mellemlederrolle. Det kan bremse virksomhedernes udvikling.

Merete Nørby

Teknologisk Institut
Centerchef på Teknologisk Institut, Center for Produktion
; 01.04.14    : 09:51
Mange produktionsvirksomheder forsømmer at kompetenceudvikle værkførere, produktionsledere og afdelingschefer til den moderne mellemlederrolle. Det kan bremse virksomhedernes udvikling.

Det er gået for hurtigt med at fyre mellemledere på mange produktionsvirksomheder, og de tilbageværende mellemledere udgør en ofte overset gruppe, som virksomheden bør ”nurse” langt mere.

Ellers kan mellemlederne blive en stopklods for virksomhedernes udvikling. Det vurderer Merete Nørby, ph.d. i organisation og centerchef for de 20 konsulenter på Teknologisk Institut, der rådgiver produktionsvirksomheder om optimering:

- Der er blevet langt færre mellemledere, og det er en nødvendig og yderst fornuftig udvikling i takt med, at medarbejderne organiseres i selvstyrende teams og får større selvstændighed og ansvar. Men virksomhederne har generelt ikke været gode nok til at klæde den tilbageværende gruppe mellemledere på til de ekstremt store opgaver, som gruppen står med, siger hun.

Merete Nørby vurderer, at en del mellemledere på danske virksomheder aktuelt er ”stuck in the middle”. De udgør en strandet gruppe midt mellem stadig mere kompetente og hurtigløbende medarbejdere og det øverste lag i organisationen, der er blevet langt bedre til at kommunikere virksomhedens mål.

- Det er min opfattelse, at mellemlederen er en trængt gruppe. De møder langt flere krav både oppefra og nedefra. Den omstillingsproces er nogle mellemledere druknet i, fordi gruppen samtidig er presset på tid og stigende produktivitetskrav. Det er derfor svært at være så dygtig og empatisk, som det forventes, og det kan spænde ben for udvikling.

Mindre drift, mere coach

Den moderne mellemleder skal være langt mere leder end tidligere. Mere coach og meget mindre brandslukker end tidligere. Den gamle værkførers arbejdstid bestod af mindst 85 procent drift.

I dag udgør driftsopgaver højst 50 procent. Resten af tiden går med udviklingsopgaver, coaching og andre lederopgaver. Og Merete Nørby forudser, at driften vil blive trængt endnu mere i baggrunden af andre opgaver i fremtiden.

Hun ser det derfor som en farlig tendens, at mellemlederne hægtes af, når virksomheder igangsætter store optimeringsprocesser.

- Mange produktionsvirksomheder vælger at lade en stabsfunktion forestå og drive projekterne. De sender en intern konsulent ud i en afdeling, men når projektet er afsluttet, er konsulenten blevet meget kompetent men er ikke længere i afdelingen, mens mellemlederen står tilbage og er blevet relativt mere inkompetent, fordi han eller hun ikke hare været integreret i processen.

Behov for it-løft

Den moderne mellemleder er en blæksprutte, der både skal være i stand til at omsætte ledelsens mål til målbare resultater, anvende moderne teknologi, coache medarbejderne og at forhandle med aktører i forsyningskæden – og skal derfor ofte også kunne begå sig på engelsk eller tysk.

Merete Nørby vurderer, at det måske er gået for stærkt med at afskaffe mellemlederne. Hun har tidligere forsket i Japans industris omlægning, optimering og organisationsformer, og hun hæfter sig ved, at de japanske produktionsvirksomheder har bibeholdt langt flere mellemledere undervejs i omstillingsprocessen.

Hun mener, at der er behov for et kompetenceløft til mellemlederne. Det er ofte ikke den gruppe, ledelsen har i tankerne, når den lægger budget for efteruddannelse og kurser og sender medarbejdere af sted på konferencer.

Ledelsen er så begejstret for de nye selvstændige medarbejdere, at de tildeles hele opmærksomheden og ressourcerne til kompetenceløft. Samtidig er mellemlederen svær at undvære i den daglige drift.

En del virksomheder har derfor forsømt at opgradere mellemledernes kompetencer, blandt andet i forhold til it, vurderer hun. Eller også har mellemlederne selv valgt fra og prioriterer det selv højere at nå de nære daglige mål, frem for at opnå den systemindsigt, som er nødvendig for fortsat at kunne drive forbedringer frem.

- En del især ældre mellemledere mangler it-kompetencer. Nogle har lært at anvende tavler i bedste Lean-stil, bruge excell ark og anvende en ipod, men andre har problemer både med Lean og it, siger Merete Nørby.

Seneste artikler

Hvor ofte har du stået ved en butiksdisk eller en skranke i en lufthavn, eller brugt dyrebar tid mens du ventede på din læge, sygeplejerske eller advokat – mens folk slog information op i forskellige...

Gi forecastingen bedre forutsetninger

Det har været forbeholdt spåkoner med farverige gevandter, kort og krystalkugler at udtale sig om fremtiden. Men ude i virksomhederne prøver vi jo alligevel, og ofte er værktøjet et Excel-ark, hvor...

I virksomheder har de fleste medarbejdere et klart overblik over deres egne arbejdsopgaver, og adgang til de systemer og informationer, de har brug for, for at kunne udføre dem.