Kæmpe effektivitetsforskelle i produktionsvirksomheder - Hvor ligger du?

Kæmpe effektivitetsforskelle i produktionsvirksomheder - Hvor ligger du?

Kravene til moderne produktionsledere i Danmark går kun én vej og det er op. Tag udgangspunkt i fire nøgletal og se, hvad det kræves for at holde momentum og konkurrencedygtighed i en produktionsvirksomhed

P360.dk by Columbus

Columbus
Redaktionen
; 03.04.14    : 11:04
Kravene til moderne produktionsledere i Danmark går kun én vej og det er op. Tag udgangspunkt i fire nøgletal og se, hvad det kræves for at holde momentum og konkurrencedygtighed i en produktionsvirksomhed

Med udgangspunkt i data fra APQC’s ”Open Standards Benchmarking in Manufacturing” ser Målbaren denne gang på Key Performance Indicators (KPI’er) for omkostningseffektivitet, proceseffektivitet og gennemløbstid i produktionsvirksomheder.

Når du har sammenlignet tallene i illustration 1 med performancetallene for din egen organisation, kan du evt. søge inspiration i den efterfølgende gennemgang, hvis der er et eller flere af de fire nøgletal, du kunne tænke dig at forbedre.

Presset stiger og kravene er komplekse

Udbredt outsourcing og udflagning af produktion øger presset på produktions- og fabrikschefer: Ned med produktionsomkostningerne. Op med kundeværdien. Mere differentiering. Lavere gennemløbstid. Presset intensiverer behovet for at producere kvalitetsprodukter, der leveres til tiden, til en konkurrencedygtig pris og med glimrende service. Uanset, hvilket led i værdikæden, der har et servicebehov.

For at opnå konkurrencedygtig performance, arbejder moderne produktionsledere med avancerede planlægningsværktøjer, optimale arbejdsprocesser, effektive vedligeholdsprocedurer og kontinuerlige forbedringsprogrammer, så hele organisationen holder momentum.

Som det fremgår af andre artikler her på Produktion360.dk, er lav produktionspris dog ikke altid lig med optimal indtjening – på et tidspunkt opstår fx ofte et pris/kvalitets trade-off, ligesom værdi/service-differentiering og nærhed til markedet, kan bringe mere værdi til bundlinjen gennem øget pris og loyalitet, end den laveste produktionspris.

 (Illustration 1.) Fire overordnede, men afgørende KPI’er for konkurrencedygtigheden af en produktionsvirksomhed. Hvor er din virksomhed placeret? Hvorfor?

Omkostningseffektivitet: Lav det for mindre uden at glemme kunden

(Illustration 2.) Der er 432$ forskel i omkostninger pr. 1.000$ i omsætning mellem de bedste og dårligst performende produktionsvirksomheder. Det er der mange glade aktionærer og bevarede arbejdspladser i at få styr på!

Omkostningerne til fremstilling per omsætningskrone varierer stærkt mellem de bedst og dårligst performende producenter. Som det fremgår af illustration 2, er der 432$ forskel mellem de bedste og dårligst performende producenter. Forskellen repræsenterer et potentiale for omkostningsbesparelser på $2.16 mia. for en organisation, der omsætter for $5 mia. årligt

Lavere fremstillingsomkostninger/højere omkostningseffektivitet er åbenlyst interessant for enhver virksomhed. Lavere cost base giver højere fleksibilitet og mere fri kapital. Men at basere sine beslutninger på omkostningseffektivitet alene kan have uønskede konsekvenser for andre KPI’er, der har afgørende betydning for virksomhedens konkurrencedygtighed: Kvalitet, gennemløbstid og kundetilfredshed.

Når en ledelse overvejer skridt til at sænke omkostningerne, inkl. outsourcing og udflagning, må den nøje overveje, hvordan hvert skridt kan påvirke markedet, blandt andet i form af omdømme, kundetilfredshed og loyalitet. Lavere omkostninger er ikke altid lig med højere indtjening, hvis omsætningen påvirkes uforholdsmæssigt negativt som følge af besparelseseffekterne.

Marchen mod lavere omkostningerne kan bestå af mange forskellige skridt, fx:

  • Forebyggende service programmer kan hjælpe til at beskytte investeringer i udstyr og medvirke til at reducere ”nedetid” i form af uforudsete nedbrud eller kvalitets-varians.
  • Ledelse og medarbejdere kan samarbejde om kontinuerlige forbedringsprogrammer, der kan levere omkostningsreduktioner, forbedret gennemløbstid og kvalitetsforbedringer, fx gennem LEAN og QRM-initiativer. Husk, at der er større sandsynlighed for at motiverede medarbejdere vil bidrage til identifikation af besparelses- og forbedrings-initiativer, så glem ikke uddannelses-investeringer og fokus på ledelsesstil!

Værdi per medarbejder

(Illustration 3) Hvor meget værdi kan du generere pr. medarbejder? Deltager du i et ”kapløb mod bunden” eller satser du på et mix, hvor konstant værdiforøgelse indgår i ligningen?

Når ledelsen evaluerer performance er det ikke nok at fokusere på omkostninger alene. For at forstå effekten af fremstillingsprocesserne, kan du evt. tage udgangspunkt i et nøgletal, der sammenholder antal medarbejdere med værdien af de varer, der produceres. De bedst performende virksomheder producerer varer for en værdi af mere end 400.000$ pr. medarbejder pr. år end de dårligste performende. Med de rette processer kan det blive til mange penge på bundlinjen!

Det kan være en udfordring at motivere medarbejdere til at deltage i kontinuerlige forbedringsprogrammer, hvis den underliggende agenda er tab af arbejdspladser, dårligt arbejdsmiljø og stress. Derfor må ledelsen tage ansvar for at sætte nye agendaer, der virker motiverende og øger medarbejderinddragelsen.

Det kan hjælpe på motivationen, at medarbejderne deltager i at undersøge og kommunikere kunde-forventninger, udfordringer i markedet og synliggørelse af nøgletal i sammenhæng med specifikke værdiskabende eller omkostnings-drivende processer.

Simplere, mere transparente IT-løsninger, som automatisk opsamler og viser transaktions-data relevante for den enkelte medarbejders/værdikæde-deltagers rolle, kan medvirke til at øge forståelsen for performance-målinger og gøre fokus på kontinuerlig forbedring lettere.

I næste udgave af Målbaren ser vi lidt nærmere på effekt og løsninger omkring ”uforudset nedetid” og forbedring af gennemløbstid.

Seneste artikler

Hvor ofte har du stået ved en butiksdisk eller en skranke i en lufthavn, eller brugt dyrebar tid mens du ventede på din læge, sygeplejerske eller advokat – mens folk slog information op i forskellige...

Gi forecastingen bedre forutsetninger

Det har været forbeholdt spåkoner med farverige gevandter, kort og krystalkugler at udtale sig om fremtiden. Men ude i virksomhederne prøver vi jo alligevel, og ofte er værktøjet et Excel-ark, hvor...

I virksomheder har de fleste medarbejdere et klart overblik over deres egne arbejdsopgaver, og adgang til de systemer og informationer, de har brug for, for at kunne udføre dem.