Lean kursus og lean uddannelse får hård kritik

Hård kritik af Lean-kurser og Lean-konsulenter

Hold øje med om din Lean-proces er ægte Lean. Mange virksomheder arbejder med Lean uden at være spor Lean, mener foreningen effektivitet.dk.

Christian Obbekær

CPIM
Akademiingeniør
; 02.04.14    : 13:14
Hold øje med om din Lean-proces er ægte Lean. Mange virksomheder arbejder med Lean uden at være spor Lean, mener foreningen effektivitet.dk.

I eventyret Kejserens Nye Klæder sælger snedige skræddere kejseren usynligt tøj, men som ethvert barn ved, er kejseren nøgen. En variant af H.C. Andersens berømte eventyr udspiller sig i disse år i danske produktionsvirksomheder: Der købes stort ind af Lean-kurser og Lean-konsulenter, men reelt er mange af ydelserne slet ikke Lean.

Det vurderer effektivitet.dk, en forening, hvis godt 400 personlige medlemmer og cirka 100 firmamedlemmer arbejder med at udvikle processer, arbejdsmetoder, styringssystemer, uddannelse og ledelse i industriel produktion og service. Christian Obbekær er medlem af foreningens bestyrelse, leder af dens Leanuddannelser, og har arbejdet med Lean i over 30 år:

»Der er de sidste ti år gennemført mange processer på danske virksomheder under dække af, at ”nu skal vi have Lean”. Man bruger et par Lean-værktøjer, men uden at det reelt har spor med rigtig Lean at gøre. Reelt er der ofte tale om ren og skær rationalisering«.

Det ser han som en væsentlig forklaring på, at mange virksomheder har haft dårlige erfaringer med Lean. Derfor har Lean fået et dårligt ry i mange danske virksomheder, især blandt medarbejdere, der kæder Lean sammen med besparelser og måske fyringer.

Hurtigt, fleksibelt flow

Samtidig har virksomheder med værktøjstilgang til Lean ikke realiseret det sande potentiale i Lean, og det er synd og skam, for potentialet er enormt, fastslår Christian Obbekær:

»Den filosofi, der siden anden verdenskrig er udviklet hos Toyota, og siden kaldt Lean, er efter min mening det bedste bud på at blive produktiv på en fornuftig og hensynsfuld måde. Med Lean kan en virksomhed skabe hurtigt, fleksibelt flow i respekt for både kunder, medarbejdere, leverandører, det omgivende samfund og miljøet«, siger han.

Bilproduktionen hos Toyota er masseproduktion, men Christian Obbekær vurderer, at Lean også kan bringes til at virke i andre former for produktion - og nævner Novo Nordisk, Lundbeck, Radiometer, Schneider, Alfa Laval og Solar som eksempler på ”state of the art” Lean i dansk produktion.

Han mener også, at Lean kan gøre stor gavn inden for service og administration, hvor Lean-arbejdet dog skal gribes anderledes an, og værktøjerne tilpasses, da kunden/klienten/patienten er en del af processen, og da variationen er langt større.

Work smarter – not harder

Det er mere end 30 år siden, at Toyotas Produktions System (TPS) først blev beskrevet for Vesten – i en bog af Richard Schonberger. Og siden har danske virksomheder prøvet at forstå, hvad TPS går ud på – og vi har stadig meget at lære, vurderer Christian Obbekær. Først blev det kaldt Risk Production, men hurtigt omdøbt til Just In Time eller lagerløs produktion. Det førte i 1980’erne til begreber som kapitalrationalisering, hvor man fokuserede på den del af TPS, der omhandlede reduktion af lagre, layout og gennemløbstider, nedsættelse af omstillingstider – og dermed mindre seriestørrelser. Styringen foregik via budgetter og økonomiske KPI’er - ikke via flowet.

Betegnelsen Lean production blev skabt i 1988 (af Krafcik) – først beskrevet som at udrette mere med mindre især ved at fjerne alle former for spild. Og i 1996 kom bestseller bogen Lean Thinking, der forenklede Schonbergers oprindelige 16 punkts beskrivelse af TPS til 5: værdi, værdistrøm, flow, træk og perfektion.

Derefter begyndte alt Lean med 5S og en værdistrømsanalyse, og i den periode lærte danske virksomheder også at bruge ordet takttid. Det niveau af Lean kalder Christian Obbekær for ”90’er Lean”, fordi der i Vesten endnu ikke var fokus på kultur, ledelse og effekt på omgivelserne.

Og den slags Lean praktiseres stadig alt for mange steder, mener han. Blandt andet fordi nogle udbydere af Lean-kurser og mange Lean-konsulenter enten ikke har forstået eller har forsømt at formidle til virksomhederne, at Lean er en ledelsesfilosofi. De har kun solgt værktøjsdelen, mener Christian Obbekær.

Han oplevede, at en stor bølge af konsulenter efter konverteringen af ERP-systemer op til årtusindskiftet pludselig stod uden opgaver og derefter kastede sig over Lean i ”90er”-versionen, og den udgave hænger desværre stadig ved. Og det er også stadig ”90er” Lean, der undervises i på mange AMU-kurser i Lean og på akademiuddannelsen Lean ledelse, der er kvalitetsgodkendt af staten i 2005 og berettiget til offentlig støtte, mener Christian Obbekær.

Han anser nogle statsstøttede Lean-kurser for ren parkering:

»Desværre har disse støttede uddannelser ikke altid været tænkt ind i en overordnet strategi og udviklingen af en Lean kultur. Der er firmaer, som direkte har tjent penge på at sende folk på kurser – når lønkompensation og alt regnes med. Det er naturligvis altid godt at benytte nedgangstider til at uddanne; men man kunne få den tanke, at der var tale om parkeringskurser«.

Lederuddannelse i Lean

Mens der findes et stort udbud af kurser for medarbejdere, er der langt mellem de uddannelser, der skal give ledere forudsætninger for at få ”tunet chippen” til real Lean, som Christian Obbekær udtrykker det. En del virksomheder har dog sendt lederne på Lean-uddannelse.

Efter års arbejde med Lean har eksempelvis Carlsberg nu valgt at sende samtlige ledere i bryggeriets supply chain-organisation til eksamen i Lean (læs artikel). Og som led i Novo Nordisk’ Lean-arbejde skal samtlige 800 ledere i medicinalkoncernens produktionsenheder uddannes til coachende ledere, der bruger hver formiddag hos medarbejderne og langt fra skrivebord og pc (læs artikel).

Den tendens til at begynde at se Lean som en ledelsesfilosofi hilser effektivitet.dk velkommen.

» Lean handler om at skabe en kultur og måde at gøre tingene, hvor ledelsen udvikler medarbejdere, der kan, vil og må gennemføre konstante forbedringer. I de virksomheder, hvor Lean kan mærkes hos kunderne og ses på bundlinjen, går ledelsen forrest og har en vision for Lean, de kan kommunikere den, og de sætter retning«.

effektivitet.dk vurderer, at der er for lille fokus på Lean i dansk forskning og i uddannelserne på de højere læreanstalter. Foreningen har siden 2001 tilbudt diverse kurser i samarbejde med et universitet i England, der har Lean som fokusområde. Det er planen at udvide samarbejdet, så foreningen fra 2013 kan udbyde en to-årig deltids masteruddannelse i Lean. Der vil blive undervist på engelsk og med afgangseksamen fra et engelsk universitet.

Typiske Lean-faldgruber

Christian Obbekærs bud på scenarier, hvor det ikke lykkes at opbygge den ønskede Lean-kultur:

 • Der mangler en vision, som alle kender.
 • Lean tænkes ikke langsigtet, kun frem til næste regnskab eller bonusudbetaling.
 • Lean betragtes som et projekt med en tidsramme – ikke som en evig proces.
 • Lean er kun for produktionen. Salg, økonomi, udvikling etc. skal ikke generes.
 • Planlægningssystem og IT fortsættes som hidtil.
 • KPI’er og målesystemer ændres ikke.  
 • Lean igangsættes for at reducere kostpriser, for eksempel færre medarbejdere – og / eller lagre. (Både høje omkostninger og store lagre er symptomer på et uhensigtsmæssigt system).
 • Lean betragtes som en værktøjskasse (90’er Lean) – ikke som en ledelsesfilosofi.
 • Ensidig jagt på spildårsager (Muda). Det er ikke tilfældet i TPS. Der ser man de tre begreber Muda, Mura (variation) og Muri (overbelastning) i en sammenhæng. Mura og Muri fører til Muda, og Mura er den største fjende - den resulterer i uforudsigelighed.
 • Der er ikke først reduceret variation i processerne.
 • Den selvforskyldte del af efterspørgselsvariationen, er ikke blevet fjernet. (Bonussystemer, kvantumsrabatter, forsendelsesformer, betalingsbetingelsen ”Løbende måned .. etc.).

Hvornår er virksomheden Lean? Christian Obbekær har følgende bud:

 • Når Lean er blevet en ledelsesfilosofi med kundefokus og langsigtede handlinger
 • Når der er udviklet en Kaizen-kultur, hvor alle ansatte kan, vil og må gennemføre forbedringer - og kan udbrede dem til andre
 • Når der er skabt sikre, stabile processer, der giver hurtigt, fleksibelt flow
 • Når økonomi-, måle- og bonussystemer understøtter Lean (hurtigt fleksibelt flow giver god økonomi - det omvendte er ikke nødvendigvis tilfældet)
 • Husk at der ikke findes færdige løsninger eller værktøjer

Om effektivitet.dk

 • En forening, der har som formål at bidrage til at styrke konkurrenceevnen i dansk industri og offentlig virksomhed.
 • Stiftet tilbage i 1948, hed dengang Dansk Rationaliserings Forening.
 • Er åben for alle, der arbejder med udvikling og forbedring af processer, arbejdsmetoder, styringssystemer, uddannelse og ledelse indenfor industriel produktion og service.
 • Har godt 400 personlige medlemmer og ca. 100 firmamedlemmer.
 • Erfaringsudvekslingen mellem foreningens medlemmer sker gennem uddannelser, virksomhedsbesøg, møder, konferencer, netværksgrupper, medlemsmagasinet Effektivitet og internettet.
 • Foreningen udbyder en international Lean Certificering, kurser i Lean Scheduling, Lean Leadership, Six Sigma, samt de internationale supply chain certificeringer APICS/CSCP og APICS/CPIM.
 • Endvidere udbydes det internationale on-line supply chain spil The Fresh Connection.

Om APICS

 • En international uddannelsesorganisation med over 40.000 medlemmer globalt også kendt som The Educational Society for Resource Management.
 • APICS har haft en fremtrædende rolle i udviklingen af logistiktankegangen fra MRP, MRPII til Supply Chain Management.
 • CSCP - Certified Supply Chain Professional  er APICS nyeste certificering
 • Består af tre moduler, der kombinerer e-learning, arbejde i studiegrupper og selvstudie.
 • Sammenlagt 6 dages klasseundervisning - med udveksling af cases og øvelser.
 • Programmet indeholder den nyeste viden og teori indenfor Supply Chain Management (SCM).

Seneste artikler

Hvor ofte har du stået ved en butiksdisk eller en skranke i en lufthavn, eller brugt dyrebar tid mens du ventede på din læge, sygeplejerske eller advokat – mens folk slog information op i forskellige...

Gi forecastingen bedre forutsetninger

Det har været forbeholdt spåkoner med farverige gevandter, kort og krystalkugler at udtale sig om fremtiden. Men ude i virksomhederne prøver vi jo alligevel, og ofte er værktøjet et Excel-ark, hvor...

I virksomheder har de fleste medarbejdere et klart overblik over deres egne arbejdsopgaver, og adgang til de systemer og informationer, de har brug for, for at kunne udføre dem.