Forskning: Du leverer mindre præcist, end du tror

Forskning: Du leverer mindre præcist, end du tror

Mange produktionsvirksomheder leverer mindre præcist end de selv tror, viser ny forskning. Lektor Kenn Steger-Jensen rådgiver her, hvordan du måler og forbedrer leveringssikkerheden.

Kenn Steger-Jensen

Aalborg Universitet
Lektor, Aalborg Universitet
; 01.04.14    : 09:53
Mange produktionsvirksomheder leverer mindre præcist end de selv tror, viser ny forskning. Lektor Kenn Steger-Jensen rådgiver her, hvordan du måler og forbedrer leveringssikkerheden.

Mange produktionsvirksomheder lever ikke op til egne løfter om leveringstidspunkt. Det er den foreløbige konklusion på et igangværende europæisk forskningsprojekt, som Center for Logistik (CELOG) ved Institut for Mekanik og Produktion på Aalborg Universitet deltager i.

Undersøgelsens formål er at udvikle metoder og teknikker, der kan hjælpe virksomhederne til større leveringssikkerhed - og de foreløbige resultater tyder på, at der er et stort potentiale i at få bedre overblik over leveringssikkerheden og at forbedre den.

- En del virksomheder har store udfordringer. Andre synes selv, det går godt, men vores data viser, at deres reelle leveringssikkerhed er markant lavere, end de selv gik og troede, siger Kenn Steger-Jensen, lektor ved CELOG på Aalborg Universitet.

En øjenåbner

Han kalder undersøgelsen en ”øjenåbner” for de medvirkende. En af de deltagende virksomheder viste sig eksempelvis at have en funktion indbygget i sit it-system, så udsat levering automatisk resulterede i, at den aftalte leveringsdato blev ændret i systemet. Dermed så det ud som om, virksomheden altid havde 100 procent rettidig levering, selvom det på ingen måder var tilfældet.

Den slags er meget uheldigt når leveringssikkerhed er et konkurrenceparameter, fastslår Kenn Steger-Jensen.

Leveringssikkerhed er ofte en helt vital faktor for virksomhedernes kunder, fastslår videnskabelige undersøgelser. Amerikanske undersøgelser viser, at dårlig leveringssikkerhed og kvalitet er de væsentligste årsager til udskiftning af leverandører. Det skyldes, at virksomhederne har reduceret deres lagre, hvorved deres egen levering bliver meget sårbar over for afvigelser som forsinkelser og kvalitet i forsyningskæden. Det reducerede lager og den omstændighed, at der ikke er en buffer mod variation i varetilgangen medfører ofte, at medarbejderfleksibilitet ikke har den store værdi, selvom virksomheden troede det modsatte.

Nyudviklet prototype

CELOG-forskerne har udviklet deres egen prototype af en IT-applikation til at måle leveringssikkerheden. Den opfanger data fra virksomhedernes it-systemer og sporer ændringer i leveringsaftaler. Sporingen kan gøres præcis så detaljeret, som virksomheden ønsker det, forklarer Kenn Steger-Jensen:

- Vores mål med prototypen er at udvikle en IT-applikation som ikke bare er i stand til at rapportere ændringer i leveringsaftaler, som vi kender det fra klassiske business intelligence-systemer. Målet er en intelligent IT-applikation, som også kan give svar på, hvorfor der ikke er leveret til tiden.

Den type IT-applikation kaldes et diagnose-system og er et såkaldt expertsystem - det vil sige software, der besvarer spørgsmål eller uklarheder, som det normalt vil kræve en ekspert af kød og blod at besvare. Expertsystemet bygger på en model af virksomheders beslutningssammenhænge og forretningsprocesser. Modellen giver mulighed for at fastlægge sammenhænge mellem årsag og virkning ved en given problemstilling.

Diagnose-systemet, som CELOG arbejder på, vil kunne udpege årsagerne til problemet og give svaret på, hvad virksomheden skal gøres for at løse det.

Hvis eksempelvis levering til en kunde ikke er rettidig, kan årsagen være, at en ny planlægning har medført, at en kundeordres leveringsdato er ændret uden validering af den kapacitet, der skal bruges til produktion på den nye dato.

Diagnose-systemet fra CELOG vil fx forslå at ændre leveringsdatoen eller produktionstidspunktet.

Prototypen er foreløbig udviklet, så den fungerer i virksomheder, der anvender Microsoft Dynamics AX. Aktuelt arbejder forskerne ved CELOG på at fjerne fejlkilder, herunder rensning af data fra datterselskaber, og at det ikke altid er tydeligt i it-systemet, om leveringstidspunktet ændres af virksomheden selv eller efter krav fra kunden.

Godt argument over for samarbejdspartner

En ekstra gevinst ved en objektiv registrering af leveringssikkerheden er, at det også bliver lysende klart, hvornår og hvor ofte det er kunden eller for den sags skyld leverandøren, der er ansvarlig for ændringer i leveringstidspunkter og mængder. Og det har givet flere af de medvirkende virksomheder nye gode argumenter, når de forhandler med enten leverandøren eller kunderne, vurderer Kenn Steger-Jensen.

Prototypen testes i de deltagende virksomheder indtil foråret 2011, og de samlede data om de medvirkende virksomheders faktiske leveringssikkerhed foreligger cirka august 2011.

- Virksomhederne er spændte på resultatet, og vi er overbeviste om, at de vil kunne bruge resultaterne proaktivt, siger Kenn Steger Jensen.

Der er, ifølge CELOG, ikke tidligere udviklet et tilsvarende redskab, og centret overvejer nu, hvordan prototypen kan videreudvikles og testes i andre virksomheder og integreres med andre IT-systemer.

Sådan måler og forbedrer I jeres leveringssikkerhed:

Kilde: Center for Logistik (Celog.dk)

 • Registrér hvornår kunden ønsker levering og registrér hvorfor, hvis I ikke kan levere på den aftalte dato. Det information kan medvirke til forbedre jeres prognoser og allokering af ressourcer, så de matcher kundens ønsker.
 • Registrér den aftale leveringsdato(ER) efter hver forhandling med kunden og følg op på, hvor mange gange den bliver ændret og af hvem. Den information kan medvirke til procesforbedringer.
 • Mål både på tid og mængde på alle leverancer. Det er et vigtigt grundlag for at vurdere vigtigheden af rettidig levering og om leveringssikkerheden er fastlagt forkert i forhold til markedskrav.
 • Validér jeres ændringer før I aftaler ny dato eller forhandler en dato på plads.
 • Sørg for, at produktionsgrundlaget er validt, før produktionsordren frigives til produktion. Ofte er materialer eller ressourcer ikke tilgængelige, når ordren frigives til produktion, og det giver meget støj i vareflowet og problemer med prioritering af kundenoder.

Center for Logistik (CELOG)

 

 • Et forsknings- og videnscenter på Aalborg Universitet.
 • Har som formål at fokusere og styrke forskningen på logistikområdet og bidrage til forbedringer i logistikken i private virksomheder, i servicesektoren og i den offentlige sektor gennem fælles udviklingsprojekter.
 • CELOG har to typer projekter; udviklingsprojekter og forskningsprojekter.
 • Udviklingsprojekterne skal skabe væsentlige forbedringer i vare- og informationsflow, kapacitetsudnyttelse, forretningsprocesser, planlægning og integration. Både internt og eksternt i forsyningskæden.
 • Forskningsprojekterne omhandler primært videreudvikling af værktøjer og teknikker til analyse, planlægning, optimering, sporing og integration.
 • Et væsentligt indsatsområde er “Green Supply Chain Management & Logistics” som bl.a. omfatter genanvendelse, sortering og sporing af produkter samt optimering af transport.

www.celog.dk

Seneste artikler

Hvor ofte har du stået ved en butiksdisk eller en skranke i en lufthavn, eller brugt dyrebar tid mens du ventede på din læge, sygeplejerske eller advokat – mens folk slog information op i forskellige...

Gi forecastingen bedre forutsetninger

Det har været forbeholdt spåkoner med farverige gevandter, kort og krystalkugler at udtale sig om fremtiden. Men ude i virksomhederne prøver vi jo alligevel, og ofte er værktøjet et Excel-ark, hvor...

I virksomheder har de fleste medarbejdere et klart overblik over deres egne arbejdsopgaver, og adgang til de systemer og informationer, de har brug for, for at kunne udføre dem.