Dansk Metal: Hjemflagning mere end nationalromantisk sødsuppebeslutning

Dansk Metal: Hjemflagning mere end nationalromantisk sødsuppebeslutning

Udenlandsk produktion er ikke nødvendigvis den lukrative forretning mange går og tror. Hvis din virksomhed skal sikres for fremtiden, kræves der meget mere end blot billig produktion.

Allan Lyngsø Madsen

Dansk Metal
Chefkonsulent
; 03.04.14    : 10:55
Udenlandsk produktion er ikke nødvendigvis den lukrative forretning mange går og tror. Hvis din virksomhed skal sikres for fremtiden, kræves der meget mere end blot billig produktion.

Af Allan Lyngsø Madsen, Cheføkonom, Dansk Metal

Danske virksomheder henter produktion hjem til Danmark. Mere end hver fjerde af Dansk Metals tillidsrepræsentanter i den private sektor har således oplevet, at deres virksomhed har flyttet produktion tilbage fra et andet land.

Virksomhederne har konstateret, at fordelene ved at producere i udlandet ikke kan stå mål med ulemperne. Det er simpelthen ikke den lukrative forretning, man havde regnet med. Det er dyre lærepenge, som andre virksomheder forhåbentlig kan tage ved lære af.

Mange elementer ligger til grund for, at virksomhederne vælger at flytte produktion hjem. Fejl og forsinkelser er det altoverskyggende problem ved at producere i et andet land. Virksomhederne får ganske enkelt bedre kvalitet og bedre leveringstider ved at producere i Danmark. Det hænger naturligvis sammen. Produkter af høj kvalitet skal også leveres til aftalt tid. Hurtig og sikker levering betyder dels, at kunderne kan undgå produktionsstop, dels at kunderne sparer på lageromkostningerne. Derfor er de villige til at betale en højere pris for varen.

En af de virksomheder, der har erkendt, at det ikke kan betale sig at være i Kina, når de gør boet op, er Alfa Laval. Kvaliteten og leveringstiderne var ikke i orden, og det koster. I dag har de investeret i ny teknologi til fabrikken i Kolding, og det forkorter gennemløbstiden og sænker omkostningerne. Samtidig har øget involvering af medarbejderne i beslutningerne forbedret produktiviteten markant.

Større fleksibilitet og hurtig omstilling spiller også en central rolle i virksomhedernes overvejelser. Norwell i Ringe, som producerer udendørs fitnessredskaber, har måttet sande, at udflytning af produktion var langt fra problem- eller omkostningsfrit. De væsentligste årsager til, at Norwell samlede produktionen i Danmark igen er, at der er større fleksibilitet og større kontrol med produktionen, hvis den foregår i Danmark.

Et ønske om at holde produktudviklingen hjemme i Danmark var en stærkt medvirkende årsag til, at GH Form i Borup, der udvikler og producerer gade- og parkudstyr, flyttede produktion hjem fra Asien. SPX Flow Technology i Midtjylland, der leverer avanceret udstyr til blandt andet føde- og drikkevareindustrien, ønskede at styrke innovation omkring produkterne.

Eksemplerne er mange. Der er nemlig gode, rationelle grunde til at bevare, oprette eller tilbageføre produktion til Danmark.

I den forbindelse er det også bemærkelsesværdigt, at særligt familie- og fondsejede virksomheder har klaret sig godt gennem krisen. Det er ofte virksomheder, der gennem generationer har ligget i Danmark, og hvor ejerskabet ikke blot er knyttet til en lønseddel eller udsigten til aktieoptioner, men også har en anden tilknytning til landet.

Her er fokus ofte længere ud i fremtiden og den hurtige gevinst, der kan hentes hjem ved at outsource produktionen i Kina er ofte uforenelig med ønsket om at udvikle og forbedre virksomheden på lang sigt.

Stirrer man sig blind på næste års bundlinje, går man måske glip af de produkter, som virksomheden skal leve af om fem til ti år.

Så hvad der umiddelbart kan virke som en særlig sødsuppe nationalromantisk beslutning om at beholde produktionsarbejdspladser i Danmark frem for at sende dem til Østen kan meget vel tænkes at være den forretningsmæssige mest fornuftige løsning på sigt.

Hvis industriproduktionen forbliver i Asien, vil de videnstunge arbejdspladser også rykke derud. Produktion og produktudvikling hører uløseligt sammen.

Danske virksomheder skal ikke konkurrere med udenlandske virksomheder på dårlige løn- og arbejdsvilkår. Danske virksomheder skal først og fremmest sælge deres produkter på kvalitet, teknologi og videnindhold. Vi kan ikke vinde i den globale konkurrence ved at gå efter laveste fællesnævner. Vi kan kun vinde ved at sætte overliggeren så højt, at andre ikke kan springe over sammen med os.

En væsentlig forudsætning for, at virksomhederne og arbejdspladserne bliver skabt i Danmark, er gode og stabile rammevilkår for virksomhederne. De brede aftaler om den nye vækstplan skaber netop ro og stabilitet om virksomhedernes rammevilkår.

Samtidig sker der en massiv investering på 1 mia. kr. i at styrke arbejdsstyrkens kvalifikationer gennem mere og bedre voksen- og efteruddannelse. De forbedrede vilkår for danske virksomheder gør det endnu mere attraktivt at drive virksomhed i Danmark – og det vil forhåbentlig få flere til kraftigt at genoverveje udflytningsplaner.

Seneste artikler

Hvor ofte har du stået ved en butiksdisk eller en skranke i en lufthavn, eller brugt dyrebar tid mens du ventede på din læge, sygeplejerske eller advokat – mens folk slog information op i forskellige...

Gi forecastingen bedre forutsetninger

Det har været forbeholdt spåkoner med farverige gevandter, kort og krystalkugler at udtale sig om fremtiden. Men ude i virksomhederne prøver vi jo alligevel, og ofte er værktøjet et Excel-ark, hvor...

I virksomheder har de fleste medarbejdere et klart overblik over deres egne arbejdsopgaver, og adgang til de systemer og informationer, de har brug for, for at kunne udføre dem.