Co-creation - 7 råd til at komme godt i gang

7 råd til at komme godt i gang med co-creation

Co-creation er målrettet innovation til fælles gavn for alle deltagerne i værdikæden

Robin Højstrøm

Columbus
Digital Marketing Lead
; 03.04.14    : 09:44
Co-creation er målrettet innovation til fælles gavn for alle deltagerne i værdikæden

Har du i de senere år haft fokus på intern effektivisering og eliminering af spild? Anvender du sofistikerede værktøjer til analyse af produkter, processer, kunder og leverandører? Er du ved at have styr på dine KPI’er og har du defineret, hvor dine største forbedringspotentialer er?

Så er du nok ved at være klar til at arbejde målrettet på at hjemtage fælles gevinster med partnere i din værdikæde. Co-creation udvider mulighederne for alle partnere, leverandører, kunder, interne teams og øvrige involverede for at deltage i et mere meningsfyldt arbejde med at skabe fælles værdi. Det involverer deltagerne i konstant udvikling og deling af ideer, der øger indtjening og effektivitet for de deltagende parter.

Innovative virksomheder er allerede i gang med co-creation. I Danmark går blandt andet Novozymes foran. Internationalt har fx HP implementeret et ”reverse scorecard”, så de kontinuerligt får feedback fra deres leverandører til at forbedre deres indkøbs- og leverandør-udviklings-processer. Co-creation strategier kan anvendes til at forbedre forholdet til både leverandører og kunder.

Co-creation er dog ikke bare et nyt fancy ord for ”Tal sammen og hit på noget”. Det kræver målrettethed, ressourcer og vilje til ændringer.

Gode råd til at komme godt i gang med co-creation

Der er mange tilgange til co-creation, men her er en række gode råd, som du med fordel kan tænke over, når du vil i gang.

  • Vælg et specifikt område indenfor din Supply Chain strategi, hvor dine KPI’er ikke lever op til ”best practice” eller virksomhedens egne målsætninger. Prøv at kvantificere og kvalificere, hvad området handler om og hvor stort indtjenings/forbedrings-potentialet er. Så ved du, hvor meget du kan investere for at nå i mål. Du kan også starte med en serie af fx Complexity Management analyser, hvis du vil have inspiration til at finde fokusområder.
  • Identificér alle interne og eksterne berørte/involverede af processen/området. Kunder, slutbrugere, leverandører, medarbejdere, partnere og evt. myndigheder og offentligheden/pressen.
  • Kortlæg interaktionerne mellem de involverede. Identificér ”pain points” og områder, hvor der er hyppig kontakt, evt. forvirring, spild og øget fejlhyppighed. Forstå og beskriv formål og oplevelse af at deltage i processen fra hver af de involverede synspunkt.
  • Etablér en platform til at facilitere udveksling af erfaringer og ekspertise mellem grupper af interne og eksterne involverede. Tænk dels organisatorisk i form af forankring og projektledelse, dels kommunikativt i form af dokumentation og noget at samles om (fx et extranet/social media platform)
  • Indbyd de partnere, hvor du vurderer at der er størst potentiale i at arbejde med de definerede områder og hvor der er tillid, til en dialog. Forbered dem ved at lade top-management kommunikere, hvad jeres mål er og hvad I vil investere, til deres top-management.
  • Identificér unikke fælles muligheder for at skabe øget Supply Chain effektivitet, nye produktformuleringer, bedre samhandelsvilkår, etc.
  • Kvantificér i så høj grad som muligt, de mål I i fællesskab går efter. Aftal, hvordan gevinsterne skal fordeles mellem parterne og hvilke ressourcer, hver part investerer. Tydelig projektledelse, der rapporterer til respektive partneres top-management sænker tendenser til sub-optimering og mistillid.

 

Co-creation = flere arbejdspladser og innovation

Co-creation kan hjælpe købere og sælgere med at realisere det næste niveau af værdi i Supply Chain management. Værdi, der ligger oven på traditionel optimering af processer, organisationer og teknologi. Det skaber innovation. Og det er godt for danske arbejdspladser. Held og lykke med det.

Seneste artikler

Hvor ofte har du stået ved en butiksdisk eller en skranke i en lufthavn, eller brugt dyrebar tid mens du ventede på din læge, sygeplejerske eller advokat – mens folk slog information op i forskellige...

Gi forecastingen bedre forutsetninger

Det har været forbeholdt spåkoner med farverige gevandter, kort og krystalkugler at udtale sig om fremtiden. Men ude i virksomhederne prøver vi jo alligevel, og ofte er værktøjet et Excel-ark, hvor...

I virksomheder har de fleste medarbejdere et klart overblik over deres egne arbejdsopgaver, og adgang til de systemer og informationer, de har brug for, for at kunne udføre dem.