7 Grunde til at overveje ERP i skyen

7 Grunde til at overveje ERP i skyen

Når du præsenterer din business case for ERP i skyen, kan du score et stort point med denne nøglefordel, især hvis du skal overbevise CFO'en: De gennemsnitlige omkostninger ved IT i skyen er meget mindre end ved løsninger på virksomhedernes egne lokale servere.

Robin Højstrøm

Columbus
Digital Marketing Lead
Tags: 
r Temaer
; 17.07.14    : 10:10

Virksomhedens beslutningstagere, som vælger et ERP-system, skal også tage stilling til, om den nye forretningsløsning skal køre på virksomhedens egen lokale server eller i skyen. Der findes mange sky-baserede ERP-løsninger i dag, herunder offentlige, private, hybride og hostede løsninger. Alle disse implementeringsmodeller har det til fælles, at ERP-løsningen befinder sig i en teknologileverandørs datacenter og ikke på kundens virksomhed. Brugerne af teknologien får adgang til systemet over internettet. De fleste udbydere af sky-tjenester håndterer opgraderinger af løsningen og databeskyttelse for deres kunder.

Anvendelsen af sky-teknologi er accelereret i de senere år. Vi forventer, at denne trend vil fortsætte i 2014 og fremover. Flere virksomheder end nogensinde før vælger at placere deres nye ERP-løsninger i skyen eller flytte deres eksisterende løsninger til skyen. Markedet for sky-baserede ERP-løsninger og andre teknologiske services i skyen vil fortsætte med at vokse. Hvordan kan din virksomhed drage fordel af det? Hvad er de reelle fordele ved at implementere ERP i skyen?

Hos Columbus hjælper vi virksomheder i mange forskellige brancher med at implementere deres ERP-systemer. Vi hjælper dem også med at skabe den bedste business case for den bedste implementeringsmodel. Læs om nogle af årsagerne til, at virksomheder vælger at placere deres teknologi i skyen, selvom den er af så afgørende forretningsmæssig betydning. Vi håber, at vores erfaringer kan hjælpe dig med at nå frem til en implementeringsstrategi, der er effektiv, pålidelig og økonomisk, og som kan imødekomme din virksomheds skiftende behov.

Prøv før du køber

Når virksomheder foretager store investeringer, risikerer de at tage en forkert beslutning. Muligheden for at afprøve en ny teknologi, før der investeres, reducerer denne risiko markant. Når du overvejer en sky-baseret løsning, får du mulighed for at evaluere den, inden du foretager et køb eller underskriver en langsigtet servicekontrakt. Du kan få din ERP-løsning sat op i skyen i en begrænset periode, og måske for en specifik forretningsdivision eller organisation, så du kan teste den grundigt. Den teknologipartner og host-serviceudbyder, du vælger, vil kunne arbejde sammen med dig om at identificere de mest relevante og praktiske parametre til et pilotprojekt.

På den måde kan du se, hvordan løsningens funktionaliteter opfylder din virksomheds behov. Du kan også verificere løsningens tilgængelighed fra diverse forskellige steder og forskellige typer mobilt udstyr. Du får et førstehåndsindtryk af, hvor godt løsningen responderer under realistiske arbejdsforhold. Dine ERP-brugere, der deltager i testen, kan give feedback fra deres perspektiv, hvad angår løsningens funktionaliteter og hvordan sky-implementeringen fungerer i praksis. Når du tager din endelige beslutning, kan du gøre det med en overbevisning og ro i sindet, der kommer af din egen praktiske erfaring med og grundige afprøvning af den sky-baserede ERP-løsning.

Visse andre teknologier, fx CRM-systemer (til kunderelationsstyring), er længere fremme med hensyn til placering i skyen end ERP. I dag kører de fleste virksomheder stadig deres ERP-løsninger på deres egne lokale servere. Efterhånden som ERP i højere og højere grad flytter til skyen i løbet af 2014 og de kommende år, vil muligheden for at afprøve løsningerne før køb hjælpe med til at fjerne tvivl og usikkerhed blandt de beslutningstagere, der ser skyen som et nyt og ukendt territorium.

Få fordelene ved den mest avancerede teknologi

Sky-teknologi gør det muligt for dig at køre din nye ERP-løsning i enterprise klasse-omgivelser, som er tilpasset formålet. Gode sky-udbydere investerer i den nyeste teknologi af høj standard, så din forretningsapplikation kan køre med den højeste hastighed, med hurtig og stabil adgang fra hele verden. Omkostningerne ved at etablere tilsvarende omgivelser i din egen driftsorganisation ville kræve en betydelig startkapital og allokering af ressourcer. Dertil ville komme omkostningerne og arbejdsbyrden i forbindelse med at følge med den teknologiske udvikling, håndtere opgraderinger løbende og supportere skiftende brugerscenarier.

Mange organisationer, som har kørt en ERP-løsning lokalt på deres egen server, kan have sparet på omkostningerne på grund af stilstand. De er holdt med at se ERP som en strategisk teknologi, der bidrager til at bevæge virksomheden fremad, og de investerer derfor ikke længere i deres løsning og den omgivende teknologi. Ofte er de bagefter, hvad angår opgradering til nyere versioner eller funktionelle forbedringer. Denne tilgang kan have nogle relativt ubetydelige omkostningsfordele på kort sigt, men den kan have skadet virksomhedens konkurrenceevne. Udgifterne til fremtidige opgraderinger vil være betydeligt højere, og disse opdateringer vil også kræve flere justeringer i de softwareprodukter, der integrerer og interagerer med ERP-systemet. Når du flytter ERP til skyen, behøver du aldrig mere bekymre dig om disse problemer. Gennem din udbyder af sky-services kan du blive løbende opdateret med de seneste teknologier, herunder software- og hardwareopgraderinger. Du kan få alle forretningsfordelene ved ERP for en kontrolleret udgift, typisk et fast månedligt gebyr.

Generér målbare omkostningsbesparelser

Når du præsenterer din business case for ERP i skyen, kan du score et stort point med denne nøglefordel, især hvis du skal overbevise CFO'en: De gennemsnitlige omkostninger ved IT i skyen er meget mindre end ved løsninger på virksomhedernes egne lokale servere. Ved traditionelle, lokale implementeringer genererer din virksomhed betydelige startudgifter til softwarelicenser og nye eller opdaterede servere og netværksudstyr. Når du implementerer i skyen, får du ikke disse udgifter. ERP-løsninger i skyen faktureres typisk månedligt og efter antal af brugere. Du kan finansiere din nye løsning fuldt ud over driftsomkostningerne frem for at foretage en stor kapitalinvestering til opstart. Denne omkostningsmodel hjælper dig også med at kontrollere og forudsige dit IT-budget i den periode, sky-serviceaftalen løber.

Lad os opsummere besparelserne på engangs- og løbende omkostninger i forbindelse med IT i skyen:

  • Naturligvis skal du ikke betale software licens gebyr.
  • Du behøver heller ikke købe nye servere eller netværksinfrastruktur.
  • Det fysiske fodaftryk af din drift er ubetydeligt – der kræves ingen rack- eller datacenterplads.
  • Udgifterne til afkøling og energiforbrug er lavere, fordi du ikke behøver IT-hardware som fx serverracks.
  • Sky-tjenesternes høje fleksibilitet betyder, at du kun betaler for det faktiske antal brugere og applikationer. Når virksomhedens behov ændrer sig, kan du justere antallet af brugere eller ERP-moduler og -applikationer, de arbejder med.
  • Du kan muligvis opnå yderligere besparelser i driftsomkostningerne, fordi sky-baseret ERP kræver mindre IT-support og -vedligeholdelse, så du kan reallokere IT-medarbejdere til andre opgaver, der er af mere afgørende betydning for forretningen.

Kør en mere effektiv og skalerbar IT-drift

Da din hosting-partner tager sig af de fleste daglige opgaver, der er forbundet med at køre din løsning i skyen, kan du frigøre din IT-afdeling fra mange opgaver. IT-afdelingen behøver ikke længere udføre en række opgaver, der spænder fra udskiftning af backup-bånd til implementering af patches og softwareopdateringer. Din sky-partner vil også monitorere adskillige præstationsindikatorer for at sikre, at dit ERP-system kører på et optimalt niveau. Når du fjerner disse tidskrævende opgaver fra IT-medarbejderne, kan de fokusere på de mere strategiske aspekter af den teknologiske drift, hvor de kan skabe reelle forretningsmæssige fordele.

Samtidig kan du øge virksomhedens IT-ressourcer ved at anvende sky-serviceudbyderens ressourcer til visse opgaver og funktioner. Din udbyders medarbejderstab bør omfatte højt kvalificerede IT-eksperter, som kan arbejde effektivt med flere af virksomhedens kunder. Disse professionelle konsulenter vil have indgående viden om applikationer og omgivelser, som det ikke ville være omkostnings- eller ressourceeffektivt for dig at supportere og bemande. Når du involverer din sky-serviceudbyder, kan du betale for specifikke kompetencer, du har brug for, og når du ønsker dem. Samtidig med, at du får adgang til avanceret teknisk ekspertise og kompetence, kan du lette arbejdsbyrden og reducere ressourceforbruget i din interne IT-afdeling.

Styrk din ERP-løsnings integritet og sikkerhed

Mange virksomhedsledere bliver nervøse ved tanken om at flytte ERP-løsninger til skyen. De er bekymrede for, at et af deres mest værdifulde aktiver, forretningsdata, kan kompromitteres og tilgås af uautoriserede personer via internettet. Ofte er de også bekymrede for konnektiviteten. De spekulerer på de potentielle konsekvenser, hvis virksomheden ikke kan få adgang til løsningen pga. problemer med internetforbindelsen.

Vi har godt nyt. Der er på det seneste gjort store fremskridt i forhold til sikkerheden, tilgængeligheden og integriteten af ERP og andre applikationer i skyen, og vi kan se frem til endnu flere forbedringer på dette område, i takt med at teknologiudbyderne finpudser deres produkter i 2014. Velrenommerede sky-udbydere har generelt langt større sikkerhedsekspertise, end du har råd til at have internt i din virksomhed. De forstår virksomhedernes bekymringer for sikkerheden og har indsigten og ressourcerne til at imødekomme dem.

Forretningskontinuitet, databeskyttelse og katastrofeplaner har en central placering i sky-udbydernes forretningsmodel. De kan samarbejde med dig om at udarbejde anbefalinger og strategier for bedst muligt at beskytte dine data mod enhver form for sikkerhedstrussel eller udfordring i forhold til dataenes brugbarhed. De vil kunne reducere den risiko, du udsættes for fra softwarerelaterede trusler som virusser, phishing eller uautoriseret tilgang, ved at bruge værktøjer som automatiserede pakkesniffere eller avancerede firewalls. Desuden kan de beskytte dine datas og applikationers fysiske omgivelser ved at bruge biometriske kontrolsystemer, CCTV-kameraer og mange andre ressourcer og teknologier.

Vores erfaring og branchestatistikkerne viser, at ERP-systemer i skyen har langt bedre tilgængelighed end løsninger på virksomhedens lokale servere. De strenge branchestandarder resulterer i fortsatte forbedringer i pålideligheden og tilgængeligheden af sky-baseret teknologi. En troværdig, kompetent sky-serviceudbyder vil kunne garantere en ekstremt høj procentuel oppetid, så du kan drive virksomheden uden afbrydelser.

Denne artikel er en del af en serie af whitepapers. Find meget mere på columbusglobal.dk/


Columbus indgår i tæt samarbejde med produktionsindustrien og udvikler målrettede løsninger som overbygning til den pålidelige Microsoft platform. Vores løsninger opfylder ofte 80 % af branchens krav i standardløsningen, og med en grundlæggende systemkonfiguration opnår virksomhederne den fulde effekt på forretningsresultaterne med lavere samlede ejeromkostninger.

Seneste artikler

Hvor ofte har du stået ved en butiksdisk eller en skranke i en lufthavn, eller brugt dyrebar tid mens du ventede på din læge, sygeplejerske eller advokat – mens folk slog information op i forskellige...

Gi forecastingen bedre forutsetninger

Det har været forbeholdt spåkoner med farverige gevandter, kort og krystalkugler at udtale sig om fremtiden. Men ude i virksomhederne prøver vi jo alligevel, og ofte er værktøjet et Excel-ark, hvor...

I virksomheder har de fleste medarbejdere et klart overblik over deres egne arbejdsopgaver, og adgang til de systemer og informationer, de har brug for, for at kunne udføre dem.