5 produktionstendenser for 2015

5 produktionstendenser for 2015

Hele økosystemet omkring forsyningskæden – inklusive producenter, distributører og retailere står over for omfattende udvikling som følge af skiftende dynamikker, der inkluderer forventninger fra forbrugere, time-to-market og en stadig intensiverende global konkurrence.

Bjørn Pedersen

Columbus
Industry Practice Lead, Manufacturing
; 13.01.15    : 10:24

Med Bjørn Pedersen, Industry Practice Lead, Columbus

Dis, gråvejr og tidlige solnedgange minder i skrivende stund om at den danske vinter nok aldrig vinder indpas som en tilbagevendende begivenhed man ser frem til. Så er det jo godt, at der er andre ting til at se frem til. Hos P360.dk har vi kigget i krystalkuglen og kommer med fem bud på tendenser, der kan påvirke danske produktionsvirksomheder i 2015.

For at være økonomisk bæredygtige skal retailere sælge produkter hurtigere og til konkurrencedygtige priser. Det sender chokbølger igennem hele værdikæden, og producenter skal accelerere produktionscyklus og distributører skal reducere leveringstider. Alle interessenter igennem hele værdikæden skal altså tilpasse deres forretningsmodeller for at imødekomme forbrugernes behov og øge overskud.

Det er her teknologien kommer på banen for at hjælpe virksomhederne forblive relevante i omskiftelige tider. I de kommende afsnit ser vi på 5 tendenser, der står til at påvirke industrien i 2015.

'SMAC Stack’ - nej det er ikke en ny Hollywood-film

SMAC Stack er den næste store IT-bølge, der står klar til at rulle ind over de danske produktionsvirksomheder, og den handler i bund og grund om håndtering af store datamængder. SMAC står for for social, mobil, analyse og cloud. Mange virksomheder har i en årrække brugt enkelte elementer, men ifølge Accenture repræsenterer SMAC det næste skridt i at skabe højere kundeengagement og vækstmuligheder såfremt virksomhederne formår at skabe konvergens mellem de fire komponenter.

Sociale medier tvinger producenterne til større kundefokus

Traditionelle B2B-modeller forældes i takt med informerede og forbundne forbrugere kræver produkter on-demand. Det påvirker ikke kun brandorienterede værdikæder, når forbrugerne sammenligner, vælger og køber adskillige produkter med ét enkelt og sociale medier bliver de foretrukne medier. Forbrugerne tvinger producenter til at interessere sig mere for deres aktiviteter, og købsudviklingen påvirker i høj grad og traditionelle B2B og B2B2C forretningsmodeller.

IoT – En gennemgribende forandring

IoT er om noget et plusord. Det har været svært at komme igennem 2014 uden konstant at snuble over begrebet, men det er alligevel på sin plads at fremhæve det igen i denne artikel.

Mængden af sensorer og trådløst forbundne enheder øges konstant og den påkrævede infrastruktur er efterhånden på plads til at håndtere dem. Det næste skridt er at kunne håndtere alt det indkommende data. I takt med virksomhederne bliver opmærksomme på, hvordan de kan bruge ERP til at håndtere de tilgængelige informationer intelligent, bliver de praktiske fordele ved IoT også synlige. Samtidig øges kompleksiteten i maskiner og systemer, og udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft til fremstillingsindustrien træder i forgrunden. Det er ikke noget nyt, og det bliver kun sværere for fremtiden i takt med at den teknologiske udvikling stiller stadig større krav. Det betyder to ting; der er behov for en arbejdsstyrke, der skal kunne håndtere teknisk komplicerede systemer og sammenhænge samt at der bliver større rum for automatisering. Større automatisering betyder at ansatte kan bruge deres evner inden for R&D – noget som er med til at ændre grundlæggende ved, hvad det betyder at arbejde inden for fremstillingsindustrien.

"Produktion i Poznan, Jiangmen eller Kalundborg"

Den ensidige fokus på outsourcing til lavtlønslande der var fremherskende for 10 år siden er væk, og afløst af et langt mere komplekst scenario. Tårnhøje omkostninger til told, administration og transport koblet med et klart ønske fra virksomhederne om at have hånd i hanke med kvaliteten vanskeligøres af lange og komplekse forsyningsveje samt kulturelle forskelle.

Behovet for en stadig mere teknisk kvalificeret arbejdsstyrke til at håndtere forsyningskæden, kombineret med øgede lønomkostninger i Asien, højere shipping omkostninger og behov for at minimere time-to-market for at imødekomme retailere og forbrugeres krav, gør at virksomheder tilpasser deres produktionsstrategier, så produkterne produceres tættere på, hvor de skal sælges. Den forbedrede indsigt virksomhederne opnår gennem anvendelse af fx moderne Datawarehouse-løsninger understøtter i høj grad denne proces:  Produktionsvirksomhederne får langt bedre mulighed for at fintune forsyningskæden med udgangspunkt i et ”Total cost”- princip.

Med et fikst engelsk udtryk er denne tilgang døbt ”Next-shoring”, og betyder i al sin enkelthed at producenter kan øge hastigheden, hvor ved et produkt bliver fornyet på butikshylderne. En mere fleksibel lagerbeholdning minimerer lageromkostninger, levering og toldomkostninger. Det er værd at nævne, at Next-shoring er blevet beskyldt for at simplificere de krav, der stilles til produktionsvirksomheder, og der tales allerede nu om behovet for ’both-shoring’, altså at kunne håndtere forskellige dele af produktionen både lokalt og internationalt.

Skridt for skridt får virksomhederne i stigende grad får øjnene op for vigtigheden af at have produktion og produktudvikling tæt på hinanden. Det kan gøres ved at hjemtage/centralisere produktionen, men også ved anvendelse af moderne integrerede PLM systemer. Herved muliggøres fysisk decentralisering af udviklingsfunktioner med central ledelse og koordinering.

I sidste ende betyder det, at produktionsstrategier bliver stadig mere dynamiske og komplekse. Der er ikke én løsning, der passer alle virksomheder, hvilket stiller store krav til forsyningskædernes konstruktion. De understøttende teknologier skal være tilsvarende omfavnende og agile. ERP-løsninger skal være skal fleksible og skalérbare, så det er muligt nemt og effektivt at håndtere produktporteføljer, markeder og partnere.

Derved ser vi også, hvordan moderne systemer muliggør optimal udnyttelse af udviklingsressourcer, der kan placeres tæt ved det fysiske produkt, men koordineres centralt fra globalt plan, hvilket igen understøtter vigtigheden af at placere den fysiske produktion 'rigtigt'. I sidste ende skal teknologien være der, hvor din virksomhed er og understøtte dine processer.

3D printere

Sidste år talte vi på p360.dk om fremkomsten af 3d-printere. Globalt set forventes salget af 3D printere at vokse med 98 procent i 2015 efterfulgt af en fordobling i 2016. 64.000 kr. spørgsmålet er, hvornår 3D-printere når vendepunktet og industriel anvendelse vokser betydeligt. Nye industrielle, biomedicinelle og forbrugerenheder vil bliver ved at vise, at 3D-printere er kommet for at blive og udvikle virksomhederne muligheder for bedre designprocesser, strømlinede prototyper og små seriestørrelser.

I en McKinsey rapport fremgår det, hvordan reduceret tid i produktudvikling var en af de store fordele ved de første 3D printere. De var designet til at producere prototyper og minimerede turn-around tid fra dage eller uger til timer. Nu er mange brancher klar til den næste accelerationsbølge skyller ind over produktionslinjerne og grænsen mellem additiv og konventionel produktion forsvinder. Evnen til at kunne introducere nye prototype uden udvikling af værktøjer gør det muligt hurtigt at introducere adskillige iterative konfigurationer for bedre at identificere kundepræferencer.

Disse er blot nogle af de tendenser vi forventer vil gøre en forskel i 2015, og det bliver spændende at se, hvordan industrien vil udvikle sig henover året.

Seneste artikler

Hvor ofte har du stået ved en butiksdisk eller en skranke i en lufthavn, eller brugt dyrebar tid mens du ventede på din læge, sygeplejerske eller advokat – mens folk slog information op i forskellige...

Gi forecastingen bedre forutsetninger

Det har været forbeholdt spåkoner med farverige gevandter, kort og krystalkugler at udtale sig om fremtiden. Men ude i virksomhederne prøver vi jo alligevel, og ofte er værktøjet et Excel-ark, hvor...

I virksomheder har de fleste medarbejdere et klart overblik over deres egne arbejdsopgaver, og adgang til de systemer og informationer, de har brug for, for at kunne udføre dem.