5 gode råd til dig, som vil have styr på risiko i forsyningskæden

5 gode råd til dig, som vil have styr på risiko i forsyningskæden

Alt for mange virksomheder har ikke styr på risici i forsyningskæden, som i sidste ende kan være katastrofale for virksomhedens evne til at overleve.

P360.dk by Columbus

Columbus
Redaktionen
; 03.04.14    : 13:09
Alt for mange virksomheder har ikke styr på risici i forsyningskæden, som i sidste ende kan være katastrofale for virksomhedens evne til at overleve.

I en nylig undersøgelse fastslår APQC.org, at kun ca. 26 procent af virksomhederne har styr på sikkerheden i forsyningskæden, med henblik på at sikre kontinuitet i leverancerne. Er din virksomhed blandt de andre 74 procent, kan du bruge nedenstående råd til at planlægge og afbøde de værste konsekvenser, hvis uheldet er ude.

Identificér risici

Det første skridt i at konstruere en strategi der kan minimere konsekvenserne ved nedbrud i forsyningskæden er at kortlægge hvilke risici der er i din forsyningskæde. Både risici der kan påvirke din egen virksomhed, dine leverandører og dine leverandørers leverandører. Når alle tænkelige risici er identificeret, bør de dokumenteres og deles, så de er synlige for hele organisationen. Synligheden hjælper med at opbygge en bevidsthed om, hvordan organisationen kan undgå risiciene og dyrke en adfærd, som er risiko-minimerende.

Undersøg mulige konsekvenser

På den lange liste over de mulige risici, der kan true din forsyningskæde, vil være både hændelser der med sikkerhed indtræffer og katastrofer der med meget stor sandsynlighed aldrig sker. Hvert identificeret risiko-element (en hændelse) gives en procentscore for, hvor sandsynligt det er den indtræffer. Et årligt leverandørcheck bør få 100 procent, et stort jordskælv i Vejle meget få promille. Politisk uro i Nordafrika indtræffer med stor sandsynlighed, generalstrejke i Danmark med noget mindre hyppighed. Du forstår, hvad vi mener.

Ud over angivelse af, hvor stor sandsynligheden er for at hændelsen indtræffer, skal hvert element vurderes i forhold til dets potentielle konsekvens. Her kan risiko-elementerne beskrives som f.eks. ”høj”, ”medium” eller ”lav”.

Det er klart, at jo større konsekvenser en hændelse kan have og jo større sandsynlighed der er for at den indtræffer, jo mere må man investere af ressourcer for at afbøde konsekvenserne.

Lav planer for genetablering

Det er naturligt at starte med at analysere og prioritere risiko-elementerne. Men det nytter ikke meget, hvis man ikke bruger den nye viden til at planlægge hvordan man vil genopbygge forsyningskæden efter en hændelse er indtruffet.

Har virksomheden en plan for genetablering af forsyningskæden, kan organisationen reagere langt hurtigere på afbrydelser ved straks at sætte aftalte handlinger i gang. Derved får selv uforudsete hændelser mindre indflydelse på forsyningssikkerheden, fordi de sandsynligvis vil minde om en eller flere af de farer, man på forhånd har forholdt sig til.

Overvåg og vurdér risici kontinuerligt

Kontinuerlig overvågning af forsyningskæden med henblik på identificering af potentielle risici, kan give signifikante konkurrencefordele i forhold til virksomheder, der ikke har en plan for genetablering af forsyningssikkerheden.

Overvågning af forsyningskæden kan give stabilitet i oplysningerne, som gør det lettere for organisationen at tage stilling til, om visse risiko-elementer skal revurderes, om der skal reageres på signaler eller indføres andre kontrolmekanismer.

Faste rutiner for dialog med virksomhedens leverandører om, hvilke risici de er opmærksomme på og har planer for at imødegå, bør være en del af den kontinuerlige overvågning.

Sæt ressourcer af til risikostyring

I nogle virksomheder er det indkøbsafdelingen, der har ansvaret for overvågning af forsyningskæden – I andre er der en Supply Chain funktion, der tager sig af det – og kun ganske få har en afdeling, der er dedikeret til formålet. Uanset hvem i organisationen der har ansvaret, bør topledelsen sikre at der er ressourcer til at udvikle og indføre et risikostyringsprogram for forsyningskæden. Og såfremt der ikke er kompetencer til at udvikle det internt, bør man købe eksterne ressourcer til at få det indført.

Kilde: APQC.org

Seneste artikler

Hvor ofte har du stået ved en butiksdisk eller en skranke i en lufthavn, eller brugt dyrebar tid mens du ventede på din læge, sygeplejerske eller advokat – mens folk slog information op i forskellige...

Gi forecastingen bedre forutsetninger

Det har været forbeholdt spåkoner med farverige gevandter, kort og krystalkugler at udtale sig om fremtiden. Men ude i virksomhederne prøver vi jo alligevel, og ofte er værktøjet et Excel-ark, hvor...

I virksomheder har de fleste medarbejdere et klart overblik over deres egne arbejdsopgaver, og adgang til de systemer og informationer, de har brug for, for at kunne udføre dem.